Wybierz ligę

System rozgrywek

 

REGULAMIN ROZGRYWEK KOBYLNICA FUTSAL EXTRALIGA.pl 2019/2020

 

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

1. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest:

a. rejestracja zespołu poprzez email: liga.slupsk@gmail.com do 29.11.2019

b. wysłanie składu zespołu poprzez email:  liga.slupsk@gmail.com do 06.12.2019

c. dokonanie określonej opłaty wpisowego do 07.12.2019

d. organizator zastrzega sobie możliwość czasowego wprowadzenia promocji i rabatów w trakcie zgłaszania zespołów do ligi,

2.Zgłoszenie zespołu do rozgrywek pod patronatem EXTRALIGA jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników regulaminu oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących zasad gry obowiązujących w lidze.

3.Rozgrywki prowadzone są w systemie zimowym, zgodnie z terminarzem przedstawionym na stronie www.sala.extraliga.pl w zakładce terminarz. Zastrzega się prawo do zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek

5. Każda drużyna zobowiązana jest do wytypowania osoby (reprezentanta/managera drużyny), która będzie odpowiedzialna za :

a. niedopuszczenie do gry nieuprawnionych bądź zawieszonych zawodników

b. zachowanie zespołu podczas meczu jak i po jego zakończeniu,

c. zgłaszanie protestów i reklamacji ,

d. kontakt z organizatorem rozgrywek,

e. zgłoszeniem bądź wycofaniem zespołu z rozgrywek,

f. uczestnictwo w obowiązkowych zebraniach, konferencjach prowadzonych przez organizatora rozgrywek

6. Każdy z zespołów ma obowiązek uczestniczenia w rozgrywkach w jednolitych strojach z numerami na plecach. Przydzielone numery są na stałe i obowiązują przez cały sezon dla danego gracza. W przypadku dwóch drużyn o podobnych kolorystycznie strojach sędzia zawodów ma prawo poprosić jeden z zespołów o założenie znaczników.(znaczniki dostarcza organizator rozgrywek)

7. W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek w trakcie trwania sezonu, mecze z jego udziałem, uważa się za nieodbyte lub walkower, a zawodnicy występujący w tym zespole nie mogą transferować się do innych zespołów:

· w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny, przyznaje się walkowery dla przeciwników

· w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach, przyznaje się walkowery dla przeciwników, a drużyny wycofane lub wykluczone zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach w tabeli końcowej

8. Liczba zgłoszonych zawodników do rozgrywek przed startem ligi to 14 osób, minimalna 5. Istnieje możliwość rozszerzenia swojej kadry w trakcie rozgrywek do liczby 16 osób. (Czyt. punkt 11a.)

9. Zawodnicy zgłaszający się do udziału w rozgrywkach muszą mieć ukończone 16 lat oraz pisemne oświadczenie od rodziców. Nie wyznacza się górnej granicy wieku

11. Zespół w trakcie sezonu może zgłosić zawodnika nie grającego wcześniej w innym zespole z wyłączeniem 3 ostatnich meczów/kolejek drużyny zgłaszającej:

a) za dopisanie powyżej 14 zawodników w zespole pobierana jest opłata w kwocie: 50 zł za każde kolejne zgłoszenie na konto o numerze 72 1140 2017 0000 4302 1294 1433

b) nowych zawodników można zgłaszać najpóźniej dzień przed meczem w czasie trwania całych rozgrywek. Osobą upoważnioną do zgłaszania zawodników do ligi jest wyłącznie manager lub kapitan drużyny. Zgłoszeni zawodnicy nie podlegają wykreśleniu

c) wszelkie zmiany transferowe należy przesłać drogą mailową na adres liga.slupsk@gmail.com

12. Zawodnicy występujący w obuwiu niedozwolonym przez organizatora  nie zostaną dopuszczeni do meczu przez sędziego zawodów

13. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej, oraz okazania go na wezwanie organizatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej).

14. Organizator ma prawo wycofać zespół z rozgrywek za

a. nie dokonanie w terminie opłat z tytułu kar

b. łamanie regulaminu Extraligi w sposób rażący

c. wybitne niesportowe zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną, przed, w trakcie i po meczu

d. 3-krotną weryfikację wyniku walkowerem na niekorzyść drużyny

15. W przypadku wycofania lub wykluczenia zespołu z rozgrywek drużynie nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze do celów marketingowych oraz promocji rozgrywek

17. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających

 

II. ZASADY ROZGRYWEK 
1.      Rozgrywki prowadzone są  w formule pół-open, w każdej drużynie występować może maksymalnie 3 zawodników „zrzeszonych”. Za zawodnika zrzeszonego uważa się gracza, który w trakcie trwania rozgrywek extraligi (osobno rundy jesiennej jak i wiosennej), zaliczył obecność na boisku w rozgrywkach III lub IV ligi rozgrywek PZPN lub Ekstraklasy Futsalu. 
Limit nie dotyczy zawodników występujących w rozgrywkach V ligi, A,B i C klasy.
Zawodnicy występujący klasie wyższej niż III liga, nie mogą brać udziału w rozgrywkach Extraliga.pl
2.      Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora i dostępnym na stronie
 www.sala.extraliga.pl
3.      Rozgrywki prowadzone będą na hali sportowej, piłką nr 4 do futsalu, na bramki o rozmiarach 3mx2m.
4.      W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z 5 zawodników w tym bramkarz.
5.      Przed meczem kapitanowie drużyn, zobowiązani są do udzielenia sędziemu zawodów, informacji na temat obecności  zawodników występujących  w zawodach.
6.      Każdy z zespołów ma obowiązek uczestniczenia w rozgrywkach w jednolitych strojach z numerami na plecach. W przypadku ,gdy obydwa zespoły przystąpią do gry w bardzo podobnych kolorystycznie strojach sędzia zawodów ma prawo poprosić jeden z zespołów do założenia znaczników (drogą losowania).
7.      Strój bramkarza musi wyraźnie odróżniać się od pozostałych zawodników.
8.      Kapitan drużyny zobowiązany jest do posiadania opaski kapitańskiej i noszenia jej na ramieniu w sposób widoczny dla sędziego zawodów.
9.      Kapitan drużyny jest jedyna osobą, która ma prawo do rozmowy i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią zawodów w trakcie i po meczu.
10.  Czas trwania meczu:2x20 minut (Czas jest tylko zatrzymywany w ostatniej minucie meczu, gdy piłka nie jest w grze). Przerwa w meczu trwa 3 minuty.
11.  W przypadku gdy drużyna przeciwna nie stawi się na zawody lub spóźni się więcej niż 10 minut, sędzia zawodów odgwizduje walkowera. Zespół, który nie przystąpił do zawodów otrzymuje:
*  -1pkt 
*  0:5 w bramkach
*  oraz 100 zł kary
12.  Po odbytych zawodach kapitanowie zespołów zobowiązani są do zapoznania się z protokołem meczowym w celu weryfikacji wyniku, strzelców bramek, asystentów oraz kar w postaci kartek nałożonych na poszczególnych graczy podczas meczu.
13.  W rozgrywkach EXTRALIGA zespół za zwycięstwo otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt. Nie przyznaje się punktów za przegraną.
14.  O kolejności w tabeli na koniec sezonu decyduje większa liczba punktów. W przypadku zespołów z ta sama ilością punktów o miejscu w tabeli decyduje:
a.   bezpośredni pojedynek,
b.   bilans zdobytych i straconych  bramek,
c.   większa liczba zdobytych bramek,
d.   w przypadku większej ilości niż dwie drużyny z tą samą liczbą punktów, decyduje mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi zespołami, uwzględniająca tylko bezpośredni pojedynek.
e.   klasyfikacja fair-play
f.    losowanie
15. Nie ma możliwości przełożenia meczu w sezonie zimowym. 

III. PRZEPISY GRY
1.      Wymagana, minimalna liczba graczy potrzebna do rozpoczęcia meczu: 4
2.      Jeżeli w wyniku otrzymanych kartek w zespole na boisku pozostanie mniejsza liczba zawodników niż 3, drużynie przeciwnej przysługuje walkower 3:0, chyba, że wynik boiskowy jest korzystniejszy dla zainteresowanego zespołu.
3.      Każda z drużyn może przeprowadzić nieograniczona liczbę zmian, dozwolone są zmiany powrotne.
4.      Zmiany zawodników  dokonywane są w dowolnym fragmencie meczu, bez konieczności zgłaszania tego faktu sędziemu zawodów i nie wymagają przerwy w grze. Muszą się jednak odbyć w wyznaczonej strefie (wysokość własnego pola karnego)  i jako pierwszy musi boisko opuścić zawodnik schodzący.
5.      Źle przeprowadzona zmiana skutkuje rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej oraz żółtą kartką dla zawodnika wchodzącego
6.      Zmiana bramkarza każdorazowo musi zostać zgłoszona, a prowadzący zawody sędzia musi zezwolić na jej wykonanie.
7.      Po stracie bramki, gra wznawiana jest ze środka boiska. Wszyscy zawodnicy muszą znajdować się na własnej połowie.
8.      Nie obowiązuje przepis o spalonym.
9. Wszystkie wznowienia gry muszą nastąpić w ciągu 4 sekund.
10.    Rzuty z autu wykonywane są nogą, piłka musi znajdować się na linii bocznej boiska.
11.    Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (z wyjątkiem złapania piłki przez bramkarza zagranej od współpartnera, niesportowego czy wulgarnego języka oraz gry wślizgiem na piłkę będąca w posiadaniu i pod kontrolą innego zawodnika) i nie wymagają gwizdka, chyba, że na wniosek drużyny sędzia odsuwa przeciwnika na przepisową odległość.
11.   Odległość przeciwnika od piłki podczas wznawiania gry wynosi 5 metrów.
12.  Jeżeli piłka opuszcza pole gry przez linię bramkową i grę wznawiać będzie drużyna broniąca, piłkę należy ustawić w dowolnym miejscu pola bramkowego i wprowadzić ją nogą poza pole karne.
13.  Grę od bramki rozpoczyna bramkarz, zagrywając ręką. 
14.  Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 metrów.
15. Obowiązują „faule akumulowane”. Po 5 przewinieniu jednej drużyny w jednej połowie, 6 faul będzie rzutem karnym dla przeciwnika wykonywanym z 10 metra. Faule naliczane są oddzielnie 1 i 2 połowa nie sumują się.
16.  Zagranie piłki ręką ma miejsce w sytuacji, gdy zawodnik rozmyślnie i świadomie dotyka piłki ręką (od dłoni do końca ramienia).
Przy ocenie zagrania piłki ręką sędziowie muszą wziąć pod uwagę:
•    czy ma miejsce ruch ręki do piłki (a nie piłki do ręki),
•    odległość piłki od ręki przeciwnika (czy miało miejsce zaskakujące zagranie piłki),
•    czy ręce i dłonie zawodnika ułożone są naturalnie,
•    czy dotknięcie piłki nastąpiło poprzez trzymany w ręce przedmiot (element ubioru, ochraniacz itp.),
•    czy dochodzi do kontaktu piłki z przedmiotem rzuconym w jej kierunku (but, ochraniacz, itp.
Jeżeli zawodnik wykonuje ruchy obronne ciałem po zagraniu piłki przez przeciwnika i dochodzi kontaktu piłki z ręką, sędzia zarządzi rzut wolny za zagranie piłki ręką lub rzut karny, jeżeli miejsce kontaktu miało miejsce w polu karnym i odpowiednio ukarze kartką w zależności czy była to akcja korzystna czy 100%-wa.
17.  Kary udzielane przez sędziego: 
•    karę upomnienia, 
•    karę wykluczenia (żółta kartka),
•    karę wykluczenia (czerwona kartka).
•    Zawodnik ukarany po raz drugi żółtą kartką w tym samym meczu otrzymuje czerwoną kartkę i zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabionym składzie przez okres 2 minut, Po upływie 2 minut zawodnika ukaranego drugą żółtą kartką może zastąpić inny zawodnik.
•    Zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabionym składzie przez okres 2 minut. Po upływie 2 minut zawodnika ukaranego czerwoną kartką może zastąpić inny zawodnik,
•    W przypadku, gdy drużyna grająca w osłabionym składzie na skutek ukarania jej zawodnika lub zawodników drugą żółtą kartką lub czerwoną kartką traci bramkę, może uzupełnić skład o 1 zawodnika,
•    Zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może zajmować miejsca na ławce rezerwowych drużyny,
•    W przypadku, gdy na skutek otrzymania kar napomnienia lub wykluczenia skład drużyny zmniejszył się poniżej 3 zawodników, sędzia kończy spotkanie, a drużynie przeciwnej przyznawany jest walkower. Jeżeli jednak wynik meczu jest korzystniejszy w momencie jego przerwania dla drużyny przeciwnej w stosunku do drużyny osłabionej, zachowany zostaje wynik meczu uzyskany na boisku w momencie przerwania meczu.

18.  Dozwolone są wślizgi.
19.  Ostatnia minuta meczu, (2 połowa) zatrzymywany jest czas kiedy piłka nie nie jest w grze.
20.  Nadrzędna zasada dla zawodników grających w EXTRALIDZE to zasada FAIR PLAY.
21.  Wszelkie spory wynikające z interpretacji regulaminu rozpatruje komisja ligi.

 

IV.SANKCJE KARNE

1. Nie dopuszczalne jest przebywanie kibiców na boisku ani na ławkach rezerwowych.

2. Protesty dotyczące rozegranego meczu muszą być złożone maksymalnie w przeciągu 48 godzin od zakończenia spotkania na adres mailowy:liga.slupsk@gmail.com. Wszystkie wnioski złożone po przekroczeniu terminu nie będą rozpatrywane

3. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę zastaje zawieszony na jeden mecz, chyba że komisja podejmie decyzję o wydłużeniu zawieszenia

4. Zawieszenia i kary finansowe związane uzależnione są od następującej reguły:

· 2 żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 20 zł 

· 4 żółta kartka – zawieszenie na dwa mecze oraz kara w wysokości 30 zł 

· 6 żółta kartka – zawieszenie na trzy mecze oraz kara w wysokości 40 zł

· 8 żółta kartka – zawieszenie na cztery mecze oraz kara w wysokości 50 zł 

· 10 i każda kolejna żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 50 zł 

· 1 czerwona kartka – zawieszenie na minimum jeden mecz oraz kara w wysokości 30 zł

· 2 czerwona kartka – zawieszenie na minimum dwa mecze oraz kara w wysokości 40 zł

· 3 czerwona kartka – zawieszenie na minimum trzy mecze oraz kara w wysokości 50 zł

· 4 i każda kolejna czerwona kartka – zawieszenie na minimum cztery mecze oraz kara w wysokości 60 zł

5. Wszelkie kary finansowe należy w ciągu 7 dni uregulować na konto bankowego numerze 
82 1050 1764 1000 0092 7085 2149 

6. W przypadku zachowań wybitnie niesportowych (np. uderzenie przeciwnika czy

znieważenie sędziego) Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do:

· drużyn w postaci ujemnych punktów, kar finansowych lub wykluczenia z rozgrywek

· zawodników w postaci kar finansowych, zawieszenia lub wykluczenia z rozgrywek).

· w sytuacji gdy na wskutek zachowania osób związanych  z drużyną (zawodnicy, kibice) dojdzie do zniszczenia mienia osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy

7. Jeżeli drużyna mająca zaległości finansowe wobec organizatora wycofa się lub zostanie wykluczona z dalszych rozgrywek to automatycznie wszyscy jej zawodnicy zostaną zawieszeni na okres 2 lat i nie będą mogli brać udziału w imprezach organizowanych przez Extraliga.pl Minimalną kwotę wykupu zawodnika ustala się na 100 zł.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik EXTRALIGI zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu a także do przestrzegania regulaminu serwisu internetowego Extraliga.pl

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu

3. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek EXTRALIGI powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia lub oświadczyć, że posiada ważne ubezpieczenie NNW, obejmujące ochroną uprawianie amatorskiego sportu. Organizator nie ubezpiecza uczestników rozgrywek

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, w tym: kontuzji i innych uszczerbków na zdrowiu, jakich zawodnicy doznali w trakcie trwania rozgrywek EXTRALIGI

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inny sprzęt zawodników pozostawiony na obiektach sportowych

6. Zawodnicy jak i ich kibice odpowiadają za porządek w miejscu spotkania, przed ,w trakcie i po meczu. Proszeni są o przestrzeganie podstawowych norm kultury osobistej i szacunku wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego ,innych kibiców i organizatora

7. Zawodnicy zobowiązują się do dbania o czystość w trakcie i po meczu w obrębie swojej strefy wyznaczonej przez organizatora. Organizator lub sędzia ma prawo do egzekwowania od kapitana zespołu niniejszego zapisu regulaminu.

8. Opłata pobierana za sezon od zespołów jest opłatą za obsługę serwisu www.extraliga.pl, obiekty sportowe, obsługę techniczna, obsługę medialną oraz obsługę sędziowską

9.Sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzyga organizator

 

VII. NAGRODY

1. Nagrodzone zostaną zespoły za pierwsze trzy miejsca oraz indywidualnie:

- I miejsce: voucher o wartości 1000 zł, Puchar, złote medale

- II miejsce: voucher o wartości 650 zł, srebrne medale

- III miejsce: voucher o wartości 400 zł, brązowe medale

- Najlepszy bramkarz, strzelec, MVP, motor napędowy: statuetki, voucher o wartości 150 zł

- Menager sezonu, serce drużyny: statuetki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto